Selector idioma
ÉS LEGAL SUBARRENDAR HABITACIONS?

ÉS LEGAL SUBARRENDAR HABITACIONS?

4 anys arxivat 0 1798

Degut a la crisis econòmica en la que estem immersos des dels últims anys, cada vegada més arrendataris decideixen llogar, al seu torn, una habitació del pis que ocupen. Aquest subarrendament pot generar certs dubtes ja que no està regulat de forma tan específica i amplia a la Llei, com sí que ho està l’arrendament d’un habitatge en la seva totalitat. En primer lloc, és imprescindible que el subarrendador compti amb l’autorització escrita del propietari ja que si es subarrenda una habitació sense aquest consentiment, el propietari pot rescindir el contracte. Així mateix, el propietari també pot demanar una contraprestació per aquest subarrendament. Així doncs, abans de subarrendar una habitació, hi ha d’haver un pacte sobre els termes d’aquest subarrendament entre l’arrendador i l’arrendatari. Una vegada es decideix subarrendar una habitació, és molt recomanable que existeixi un contracte per escrit, en el qual s’estableixi explícitament el període de vigència del

Llegir més