Selector idioma
Honoraris

Honoraris

El rigor, l’eficàcia i la serietat del nostre treball no exclouen l’adequació dels nostres honoraris a la situació específica de cada client, i a la particularitat de cada cas. El nostre objectiu és compatibilitzar resultats òptims amb preus raonables.

En qüestions legals i en matèria d’assessorament és preceptiu dotar-se dels coneixements d’un professional del dret, i no basar l’elecció únicament en el preu.

El càlcul dels nostres honoraris és sempre traslladat prèviament al client per a la seva conformitat i acceptació mitjançant pressupost, en el qual minuciosament es detallen tots i cadascun dels serveis a realitzar, i mirem de facilitar al màxim les formes de pagament.