Selector idioma
L’impagament de només una quota de l’assegurança pot dei...

L’impagament de només una quota de l’assegurança pot deixar sense cobertura

6 anys arxivat 0 1116

advocatss-explosioLes conseqüències de l’impagament de només una quota de l’assegurança poden ser molt greus si es deixa passar més d’un mes des del venciment del rebut. Si la prima impagada és la primera i es produeix un sinistre, tret que s’hagi pactat el contrari, l’assegurança no ho cobreix. Avui fem referència a un article publicat al blog Lawyerpress en que s’expliquen clarament les conseqüències dels impagaments dels rebuts d’assegurances. En el cas de què es tracti de l’assegurança obligatòria de vehicles i es produeix l’impagament de la primera quota per culpa del prenedor, perquè l’asseguradora s’alliberi de la responsabilitat davant de tercers perjudicats, ha d’acreditar que ha notificat la resolució de la pòlissa al prenedor directament, no a la corredoria. Si l’impagament afecta a les primes periòdiques, un cop ha transcorregut el termini d’un mes des que va vèncer la prima, la cobertura queda suspesa. Podeu llegir l’article sencer al qual fem referència en aquest enllaç.

Comparteix aquesta entradaShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someonePrint this page